• Przypadki użycia integracji przez partnerów

  Udemy Business – podnosimy jakość życia dzięki nauce

  Uzyskaj dostęp do silnika edukacyjnego Udemy i dostarczaj treści związane z rozwojem zawodowym w swoich sieciach i ekosystemach dzięki skali rozwiązań łączności i najlepszym wersjom aplikacji, które przyciągną uczestników do Twoich platform i usług internetowych oraz usług edukacyjnych Udemy. 

  Udemy Business to tysiące kursów tworzonych i aktualizowanych z szybkością dostosowaną do tempa zmian na rynku (silnik edukacyjny).  Od programowania, przez umiejętności biznesowe, po rozwój osobisty i znacznie dalej – Udemy oferuje poszukiwane kursy internetowe wysokiej jakości, które pomagają ludziom osiągnąć cele zawodowe i wyniki biznesowe.

  Dzięki specjalnie zaprojektowanej integracji z Udemy Business Twoje usługi będą umożliwiać użytkownikom wyszukiwanie i odkrywanie najlepiej ocenianych kursów (i ścieżek nauki) Udemy Business bezpośrednio na Twojej platformie, z możliwością przejścia do dedykowanej witryny Udemy Business w celu przejścia całego kursu. 

  Spis treści:

  Przypadek użycia 1: Integracja treści

  Główne korzyści

  Przypadek użycia 2: Postępy użytkowników i analityka

  Główne korzyści

  Ramy czasowe i kamienie milowe integracji

  Ogólna architektura referencyjna

  Integracja z Udemy Business obsługuje następujące dwa podstawowe przypadki użycia: 

  Przypadek użycia 1: Integracja treści

  Integracje treści rozszerzają dostęp do internetowych usług edukacyjnych Udemy Business (tj. kursów i ścieżek nauki) i wzmacniają Twoją podstawową ofertę usług internetowych.  Poprzez integrację treści z Udemy Business partnerzy mogą oferować dostęp z możliwością wyszukiwania i odkrywania do kursów internetowych i ścieżek nauki Udemy Business (uporządkowanych celów edukacyjnych) bezpośrednio w swoich aplikacjach internetowych i/lub mobilnych.  Twoi użytkownicy będą mogli odkrywać i subskrybować wyselekcjonowane treści (lub ścieżki nauki) Udemy w znanym sobie środowisku.  Zintegrowane treści Udemy Business przynoszą korzyści użytkownikom (i partnerom) za sprawą bezproblemowego interfejsu zaangażowania w witrynie i usługach partnera.  Integracja treści jest realizowana za pomocą nowoczesnych usług internetowych (tj. interfejsów API), które łączą się z wydajnym internetowym silnikiem edukacyjnym.  Udemy wspiera partnerów zakresem i konstrukcją łącznika Content Integration, a także pomocą merytoryczną w tworzeniu, testowaniu, wdrażaniu i zarządzania cyklem życia łącznika w natywnych aplikacjach internetowych (lub mobilnych) partnerów. 

  Główne korzyści:

  • Dostęp do najnowszych internetowych treści edukacyjnych w zakresie rozwoju zawodowego i osobistego bezpośrednio w aplikacjach internetowych i natywnych aplikacjach mobilnych partnera
  • Ułatwienie korzystania z bieżących treści dzięki sprawnej synchronizacji automatycznej
  • Łatwa nawigacja w treściach dzięki intuicyjnemu wyszukiwaniu i odkrywaniu.
  • Monitorowanie postępów w nauce w czasie rzeczywistym i wspieranie rozwoju pracowników
  • Łatwy i bezpieczny dostęp dzięki usługom jednokrotnego logowania (SSO)
  • Możliwość przeniesienia nauki do własnej aplikacji internetowej i mobilnej na potrzeby nauki w podróży

  Przypadek użycia 2: Postępy użytkowników i analityka

  Uzyskuj spostrzeżenia dotyczące potrzeb edukacyjnych Twoich użytkowników dzięki integracji danych uczestników z Udemy Business. Poprzez uwzględnienie w analityce danych uczestnictwa użytkowników w kursach, ich postępów i wskaźników ukończenia można na bieżąco personalizować i rozwijać doświadczenia kierowane uwzględniające indywidualne potrzeby i kluczowe koncepcje (np. specjalnie budowane ścieżki nauki).  Analityka nauki wykorzystuje bogaty zbiór danych sygnałów zaangażowania użytkowników, umożliwiając naszym partnerom znajdowanie złożonych schematów nauki w unikalnych zbiorach danych w celu stałej poprawy zdobywania wiedzy przez użytkowników. 

  Główne korzyści:

  • Rozwijanie złożonej analityki nauki umożliwiającej znajdowanie kluczowych sygnałów dotyczących potrzeb edukacyjnych użytkowników
  • Wykorzystywanie spostrzeżeń dotyczących nauki do dostosowywania treści Udemy Business do potrzeb odbiorców
  • Poprawa oferty usług dzięki identyfikacji unikalnych potrzeb i zainteresowań użytkowników za pomocą sztucznej inteligencji
  • Ocena i rozwijanie na bieżąco kompleksowych rozwiązań edukacyjnych promujących całościowe doświadczenia edukacyjne i pakiety usług

  Rozwijaj swoją firmę dzięki usługom Udemy Business i wydajnemu silnikowi edukacyjnemu Udemy – poznaj ekosystem partnerski Udemy 

  Ramy czasowe i kamienie milowe integracji

  Nasi partnerzy poświęcają przeciętnie 4 tygodnie na projektowanie, rozwijanie i wdrażanie łącznika opartego na interfejsach API do obsługi powyższych przypadków użycia.  W ramach projektu budowy łącznika Udemy Business wyznacza opiekuna partnera i inżyniera rozwiązań, którzy prowadzą partnera i doradzają mu w zakresie najlepszych praktyk dotyczących optymalizacji integracji z interfejsami Udemy API. 

  Ogólna architektura referencyjna

  Podstawowe składniki integracji zostały przedstawione poniżej.  Synchronizacja danych jest obsługiwana przez interfejsy Udemy Business API i koordynowana przez łącznik utworzony przez partnera.  Łącznik umożliwia wyszukiwanie i odkrywanie kursów i ścieżek nauki Udemy bezpośrednio w natywnych aplikacjach internetowych i mobilnych partnera. 

  Dzięki opcjonalnej funkcji jednokrotnego logowania użytkownicy sprawnie łączą się z witryną Udemy Business bezpośrednio z platformy edukacyjnej partnera. 

  Przeczytaj artykuł
 • Etapy integracji dla partnerów technologicznych

  Skrócona instrukcja integracji

  Chcemy Ci umożliwić szybkie uruchomienie integracji, aby nasze firmy mogły otworzyć nowe rynki dla naszych wspólnych klientów. 

  Poniżej przedstawiono stronę Integracje Udemy Business

  Wymagane czynności wstępne

  • Podpisanie umów prawnych
  • Udemy konfiguruje i udostępnia środowisko dla Udemy Business
  • Zaproszenie do zalogowania się od Udemy

  Jeśli któraś z tych czynności nie została jeszcze wykonana, zadbaj o nie w pierwszej kolejności, korzystając z przewodnika Jak rozpocząć.

  Przypadki użycia integracji przez partnerów: zapoznaj się z tym dokumentem, jeśli chcesz poznać ogólne przypadki użycia obsługiwane przez te etapy integracji.  W przeciwnym razie możemy przejść do etapu programowania.

  Etap programowania

  Zalecaną przez nas najlepszą praktyką umożliwiającą zmniejszenie ryzyka technicznego jest nawiązanie w pierwszej kolejności połączenia z wszystkimi interfejsami API Udemy i rozpoczęcie tworzenia oprogramowania po potwierdzeniu działania wszystkich punktów końcowych.

  • Nawiąż połączenie z interfejsem Courses API, zwróć co najmniej 10 kursów
  • Nawiąż połączenie z interfejsem Course API, zwróć 1 kurs
  • Zaloguj się do swojej witryny Udemy Business i zapisz się na kurs, po czym oglądaj wykład przez co najmniej 1 minutę (możesz zwiększyć prędkość odtwarzania)
  • Nawiąż połączenie z interfejsem Reporting API (user-activity)
  • Nawiąż połączenie z interfejsem Reporting API (user-course-activity)
  • Nawiąż połączenie z interfejsem Reporting API (learning-activity-attempt)
  • Zaloguj się do swojej witryny Udemy Business i utwórz ścieżkę nauki (dokumentacja), po czym otwórz kurs i dodaj go do właśnie utworzonej ścieżki nauki
  • Nawiąż połączenie z interfejsem Learning Path API, zwróć utworzoną przez siebie ścieżkę nauki

  Konfiguracje

  Jeśli większość interfejsów API działa, możesz przejść do etapu konfiguracji.

  • Konfigurację logowania jednokrotnego (SSO) przeprowadza się bezpośrednio na stronie ustawień Udemy Business.  Aby uzyskać dostęp do tych ustawień, musisz mieć dane logowania administratora.  Możesz ustawić gotową usługę SSO jednego z naszych wielu dostawców  lub utworzyć niestandardowe połączenie za pomocą SAML 2.0 (link do dokumentacji SSO).
  • OPCJONALNIE: ustaw xAPI – webhook Udemy do raportowania danych o postępach uczestników i zdarzeniach ukończenia kursów (dokumentacja).  Parametry dodasz na stronie ustawień administracyjnych Udemy.  Po skonfigurowaniu obejrzyj krótki wykład z maksymalną prędkością odtwarzania i sprawdź, czy otrzymasz dane o postępach.

  Tworzenie oprogramowania podstawowego

  Jeśli wszystkie dane logowania Udemy działąją, połączenie z wszystkimi interfejsami API zostało nawiązane, a dodatkowe konfiguracje zostały ustawione, oznacza to, że ryzyko techniczne zostało wyeliminowane.  Większość partnerów przechodzi następnie do planowania lub bezpośrednio do programowania.  Jednym ze sposobów na rozpoczęcie jest przyjrzenie się liście historii użytkowników lub obsługiwanym przypadkom użycia i zmapowanie interfejsów API Udemy potrzebnych dla każdego przypadku użycia.  Dalej wszystko zależy od Twoich inżynierów oprogramowania – życzymy powodzenia! 

  Obsługa błędów, wyjątki i sprawdzone metody

  Wzmocnij swoje oprogramowanie przez uwzględnienie obsługi błędów, wyjątków i przypadków brzegowych.  Aby radzić sobie z niespodziewanymi problemami informatycznymi, skorzystaj z naszych zaleceń dotyczących obsługi błędów. 

  Sprawdzone metody korzystania z interfejsów API Udemy Business 

  • Rejestrowanie odpowiedzi na błędy zwracane przez interfejsy API
  • Dodanie logiki ponawiania prób do wywołań interfejsów API
  • Radzenie sobie z limitami częstotliwości za pomocą sprawdzonych metod dotyczących rozmiaru stron
  • Wdrożenie innych sprawdzonych metod zawartych w dokumencie

  W celu uzyskania dodatkowego wsparcia, przekazania opinii lub po zakończeniu nowej integracji możesz skontaktować się z nami pod adresem partnersupport@udemy.com.  Cieszymy się na otwarcie nowych rynków dzięki naszym nowym wspólnym funkcjom.

  Przeczytaj artykuł
 • Dokumentacja i materiały pomocnicze

  Partnerzy technologiczni Udemy Business wykorzystują interfejsy API platformy do automatycznej synchronizacji kolekcji treści UB i danych aktywności uczestników z ich platformami. Integracje są dostępne tylko dla wspólnych klientów. Chcesz już rozpocząć budowanie integracji z Udemy Business? Poniżej znajdziesz dokumentację, która pomoże Ci zacząć.

  Przeczytaj artykuł
 • Sprawdzone metody korzystania z interfejsów API Udemy Business

  Poniższy przewodnik został stworzony przez Udemy jako zbiór informacji o sprawdzonych metodach dotyczących wspierania tworzenia integracji korzystających z interfejsów API Udemy Business. Zalecamy stosowanie wskazówek zawartych w tym przewodniku w celu zapewnienia jak najlepszych wrażeń użytkownikom. 

  Zespół inżynierów Udemy ds. sprzedaży i rozwiązań może udzielić Ci odpowiedzi na wszelkie pytania, jakie mogą pojawić się podczas procesu integracji. 

  Przewodnik, do którego link znajduje się poniżej, został opublikowany w centrum pomocy Udemy Business.

  Przeczytaj artykuł
 • Dokumentacja Udemy Business API

  Udemy Business (UB) udostępnia trzy interfejsy RESTful API – dla kursów, ścieżek nauki i raportowania – które umożliwiają programistom programowe pobieranie katalogu kursów Udemy Business, publicznych ścieżek nauki i danych o aktywności użytkowników. Tych trzech interfejsów API można używać do integracji z aplikacją innej firmy, taką jak system zarządzania nauką (LMS). 

  Uwaga: 

  • interfejsy API są dostępne tylko dla klientów Enterprise.
  • Dostępność tych interfejsów API nie umożliwia automatycznie integracji z LMS/LXP.
  • Aby pozyskiwać dane z LMS/LXP, należy zbudować łącznik wykorzystujący te interfejsy API. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z przedstawicielem ds. sukcesu klienta lub LMS/LXP.
  • Dokumentacja interfejsów API jest dostępna tylko w języku angielskim.
  • Oprócz poniższej dokumentacji, zapoznaj się z naszym artykułem Sprawdzone metody korzystania z Udemy Business API, aby uzyskać pomocne informacje.

  1. Dokumentacja interfejsów Udemy Business API – RESTful API

  1. Course API
  2. Learning paths API
  3. Reporting API

  2. Dokumentacja Udemy Business xAPI

  1. xAPI obsługuje raportowanie postępów i ukończenia kursów przez uczestników w czasie rzeczywistym.
  Przeczytaj artykuł